Osvětový projekt o schizofrenii

 

 

Projekt Čistá duše vznikl v roce 2013 ve spolupráci orgranizace Green Doors a Antonína Kokeše, majitele Albi a Antonínova Pekařství. Cílem Čisté duše je pomoci lidem se schizofrenií prožít normální život a osvěta v oblasti duševního zdraví.

 

5.ročník projektu – rok 2017: Udělej KROK

V roce 2017 pokračujeme v kampani „Udělej krok“. Chceme pomoci lidem se schizofrenií nebo jinou duševní nemocí posunout se v pracovním nebo osobním životě a zlepšit tak svou životní situaci.

Kampaň je určena lidem, kteří mají před sebou nějaký důležitý životní krok, ale nemají na něj finanční prostředky. Příkladem může být získání řidičského průkazu nebo absolvování kurzu cizího jazyka kvůli získání zaměstnání, realizace webových stránek určených k propagaci podnikatelských aktivit (např. chce někdo začít jako zahradník na volné noze) nebo třeba zajištění základního vybavení pro kurzy, které by chtěl/a dotyčný poskytovat veřejnosti (vést výtvarný kroužek pro děti, učit žonglování… apod.).

Daný člověk by se měl aktivně zapojit do fundraisingových aktivit, které povedou k získání peněz pro jeho „zakázku“ a zprostředkovat vlastní životní příběh (možné i anonymně), který lidem přiblíží, proč by měli přispět svými penězi. Krok by pak měl realizovat do jednoho kalendářního roku a musí se zavázat k jeho 100% dokončení (dochození kurzu a pod.).

Zájemci, kteří mají vysněný „krok“ realizovatelný do 20.000 Kč a jež by se rádi do kampaně zapojili, nechť vyplní přihlášku zde.

Tým Čisté duše ve spolupráci s Green Doors posoudí reálnost realizace všech přihlášených „kroků“ a informuje dotyčné, zda byli vybráni.

 

4.ročník projektu – rok 2016: Udělej KROK

Cílem 4. ročníku Čisté duše bylo pomoci dvěma slečnám, které mají schizofrenii a chtějí se v životě posunout někam dál. Společným úsilím se nám podařilo během října a listopadu vybrat potřebných 32.000 Kč a pomoci tak Šárce v dalším sudiu a Kláře a pracovním směřování. Díky!

Smysluplné preclíky v AP 4. 11. 4615, -Kč
Smysluplné Aperitvivo 27.11. 12320,- Kč
Smysluplná káva říjen + listopad 7500,- Kč
Dar Albi 7565,- Kč
Celkem vybráno 32000,- Kč

Šárka a Klára mají společné minimálně dvě věci. Oběma přišla do cesty nemoc jménem schizofrenie a obě mají sen žít normální život. Každá na to jde z jiné strany, obě stály před dalším životním krokem a Čistá duše s Green Doors se rozhodly pomoci jim na tento „KROK“ získat finanční prostředky.

Šárka studovala poslední ročník bakalářského programu na Karlově univerzitě, porouchal si jí však počítač, na kterém psala závěrečnou bakalářskou práci. K úspěšnému završení studia ji kromě jejího nasazení, chybělo i 18.000 Kč za které by si koupila nový computer a na něm práci dopsala. Šárka si slibuje, že jako absolventce univerzity s bakalářským diplomem se zvýší její šance získat vysněné zaměstnání. Celý příběh Šárky najdete zde.

Klára ráda chodí na procházky a nejradši na ně chodí s někým jiným. na podzim se jí dostalo nabídky dělat lektorku chůze s trekingovými holemi pod organizací Bona. Finance na vybavení pro sebe i návštěvníky kurzu si však musela sehnat z jiných zdrojů. Společnými silami se nám podařilo získat 14.000 na nákup holí, od prosince jí tak nic nebrání realizovat svůj sen a skloubit oblíbený pohyb s drobným výdělkem, který ji zase více pomůže usadit se v běžném životě. Více o životě Kláry si přečtěte tu.

Schizofrenie je vážná nemoc, která vyděluje lidi, kteří jí onemocněli z běžného života. Má však i to specifikum, že někdy i zdánlivě drobný krok, může nemocného člověka do běžného života vrátit zpět a on může žít dále kvalitní život mezi lidmi, které má rád.

 

3. ročník projektu Čistá duše – rok 2015: Jsem kovář, ne schizofrenik

Cílové skupiny: Zaměstnavatelé, široká veřejnost

Třetí ročník projektu se nesl ve dvou rovinách. Cílem první roviny bylo přiblížit cílové skupině zaměstnavatelů lidi s duševním onemocněním skrze jejich jinou životní roli a to tu profesní. Tedy poukázat na to, že dotyčný není hlavně schizofrenik, člověk s depresí nebo bipolární poruchou, ale schopný malíř, kovář, novinář, barman nebo grafik. V rámci projektu jsme vyrobili bulletin, ve kterém  jednotliví lidé s duševním onemocněním prezentovali své pracovní schopnosti zaměstnavatelům a to formou článků, fotografií nebo i inzerátů. Závěrečným výstupem byla tzv. Zodpovědná snídaně, na které jsme informovali zaměstnavatele o možnostech náhradního plnění, výhodách a úskalích zaměstnávání lidí s duševním onemocněním a na které se dohromady potkali potenciální zaměstnavatelé se zaměstnavateli, kteří již někoho se schizofrenií zaměstnávají a mají s tím pozitivní zkušenost.

Druhá rovina projektu se zaměřila na širokou veřejnost a zviditelnění problematiky života se schizofrenií jako takové. Na stránkách Čisté duše jsme spustili blog, kterým jsme zkusili lidem ukázat, jak vnímá svět člověk se schizofrenií, jak si hledá práci, co prožívá…. Texty od schizofreničky Lary doplňuje klipy Jan P. Muchow, který je vybíral vždy ke konkrétnímu textu.

 

2. ročník 2014: Zaměstnávám schizofrenika, proč ne ty?

Cílová skupina: zaměstnavatelé

Druhý ročník projektu byl zaměřen na zaměstnávání lidí s duševním onemocněním. Výstupem byl časopis Moje Schizofrenie, ve kterém jsme ukázali příklady zaměstnavatelů majících s lidmi se schizofrenií v pozici zaměstnance dobrou zkušenost a CTL kampaň v pražském metru.

 

1. ročník 2013: TY někdy, JÁ občas

Cílová skupina: široká veřejnost

První ročník se zaměřil na příběhy lidí s duševní nemocí a pokusil se přiblížit nesnáze a radosti, které jim jejich hendikep přináší. Výsledkem byla výstava portrétů lidí se schizofrenií doprovozená jejich životními příběhy.