Udělej KROK 2020 – 8. ročník projektu Čisté duše

3 měsíce a 4 lidé s duševní nemocí, kteří se chtějí posunout dál!

Tento rok kampaň Udělej krok poběží od července do září a pokusíme se vybrat mezi lidmi prostředky na životní KROKY Jana, Ivany, Kláry a Michala.

Jan stavěl v minulosti motory letadel a vydělával slušné peníze. Po životním a duševním propadu nabírá nové síly v V. Koloně. Při té příležitosti se zamiloval do kávy a její přípravy. Kurz baristy, který by Janovi pomohl splnit jeho současný sen, vychází na 19 950 Kč.

Bývalá pracovnice státní správy Ivana by ráda absolvovala celoroční kurz angličtiny, aby získala lepší předpoklady k dalšímu studiu na vysoké škole, kterou kvůli opakovaným pobytům v léčebnách zatím nemohla vystudovat. Za celoroční intenzivní kurz anglického jazyka by zaplatila 20 000 Kč.

Umělkyni Kláře už 5 let znesnadňuje život hraniční porucha osobnosti. Právě o ní píše knihu, která by měla lidem přiblížit a destigmatizovat problematiku HPO. Klára na vydání knihy shání 20 000 Kč.

Michal má dar slova a píše rapové texty. Má také diagnostikovanou schizofrenii a často slýchá Boha se Satanem. O nich ty texty většinou jsou. Jeho velkým snem je nahrát rapové album, na jehož realizaci by potřeboval 20 000 Kč.

Pomozte nám získat potřebných 79 950 Kč na uskutečnění jejich KROKŮ, které je posunou v životě dále:

»» kdykoliv do konce září si kupte Smysluplnou kávu v Antonínově pekařství, Café Na půl cesty, Klubu V. Kolona, Mlsné kavce nebo Café Jericho (15 Kč bude použito na KROKY)

»» přispějte přes portál Darujme.cz

»» pošlete libovolnou částku přímo na účet Green Doors: 4540389/0800 (do zprávy pro příjemce uveďte poznámku: Smysluplná káva – Krok)

»» ve vybrané dny v konkrétních provozovnách (info na webu a FB) si můžete koupit SMYSLUPLNÝ PRECLÍK (celý výtěžek použijeme na realizaci KROKŮ)

První Smysluplný preclík, kterým podpoříte Jana, Ivanu, Kláru a Michala si můžete koupit ve čtvrtek 25.6. v Antonínově pekařství v Laubové (U Jiřího z Poděbrad).

O aktuálním dění vás budeme informovat na našem Facebooku.


Kampaň „Udělej krok“ má pomoci lidem se schizofrenií nebo jinou duševní nemocí posunout se v pracovním nebo osobním životě a zlepšit svou životní situaci.

  • Léčíte se s duševním onemocněním? 
  • Máte nějaký sen, který chcete uskutečnit, ale nemáte na něj finanční prostředky?
  • Je ten sen realizovatelný do 20.000 Kč?

Příkladem může být získání řidičského průkazu nebo absolvování kurzu cizího jazyka kvůli získání zaměstnání, realizace webových stránek určených k propagaci podnikatelských aktivit (např. chcete začít jako zahradník na volné noze) nebo třeba zajištění základního vybavení pro kurzy, které byste chtěl/a poskytovat veřejnosti (vést výtvarný kroužek pro děti, učit žonglování… apod.). V osobní rovině se může jednat například o realizaci výstavy vlastních děl. Od vás se očekává aktivní zapojení do fundraisingových aktivit, které povedou k získání peněz pro vaši „zakázku“ a zprostředkování vlastního životního příběhu (možné i anonymně), který lidem přiblíží, proč by měli věnovat své peníze.

Pokud máte před sebou životní krok realizovatelný do 20.000 Kč, který chcete uskutečnit, ale nemáte na něj finance, ozvěte se nám. Celý proces od započetí získávání peněz po realizaci musí proběhnout do 365 dní a musíte se zavázat k jeho 100% dokončení (tedy dochození kurzu, získání řidičského oprávnění apod.).

Vyplňte elektronickou přihlášku, tým Čisté duše ve spolupráci s Green Doors posoudí reálnost realizace vašeho „kroku“ a ozve se vám.

Pokud se chcete zapojit do dalšího ročníku, vyplňte přihlášku do 28.2.2021.

Přihlášku vyplňte zde