Osvětový projekt o schizofrenii

 

 

Projekt Čistá duše vznikl v roce 2013 ve spolupráci orgranizace Green Doors a Antonína Kokeše, majitele Albi a Antonínova Pekařství. Cílem Čisté duše je pomoci lidem se schizofrenií prožít normální život a osvěta v oblasti duševního zdraví.

V kampani „Udělej krok“ chceme pomoci lidem se schizofrenií nebo jinou duševní nemocí posunout se v pracovním nebo osobním životě a zlepšit tak svou životní situaci. Je určena lidem, kteří mají před sebou nějaký důležitý životní krok, ale nemají na něj dostatek finančních prostředků.

 

7.ročník projektu – rok 2019: Udělej KROK

 

 

Velmi děkujeme kavárnám a pekárnám, kde se v roce 2019 prodávaly Smysly a Smysluplné preclíky a samozřejmě všem, kteří přispěli na životní kroky Denisy, Vladimíra, Sandry a Alice.

Letos se nám sice podařilo shromáždit o málo menší částku (51.820 Kč), než jsme plánovali, ale opět nás podpořila firma Albi, a tak jsme zase kromě jmenovaných mohli podpořit i několik náhradníků. 

Paní Soňa, Yveta a Renata a Michaela se chtějí vzdělávat, a tak se chystají na: kurz němčiny, kurz pro PR konzultanty, kurz základů PC a kurz pro budoucí vizážisty.

Navíc od 12. prosince probíhá v V. koloně benefiční výstava, jejíž výtěžek půjde na životní krok Tomáše z Mlsné kavky, ten se chce posunout ve svém gastronomickém směřování a udělat si několik kurzů k základům české kuchyně.

 

Zde najdete příběhy letošních účastníků v kampani Udělej krok:

Denise kariéru asistentky v mateřské školce zkomplikovala ataka schizofrenie. Ráda by se k práci s dětmi vrátila, a protože je i nadšená jogínka, rozhodla se pořádat cvičení dětské jógy. Kurz, který z ní udělá lektorku jógy pro děti, vyjde na 10.800 Kč.

Vladimír i přes všechny komplikace spojené s první atakou schizofrenie ve 3. ročníku vystudoval Fakultu architektury. Práce architekta mu však při současném hendikepu přijde moc náročná a raději by se věnoval práci bytového designéra. Kurz, který ho tomu přiblíží, vyjde na 9.500 Kč.

Sandra a její kamarádky Bára, Alenka a Peťula mají hraniční poruchu osobnosti. A protože ví, jak může tato nemoc člověka vyčlenit, rozhodly se otevřít výtvarně-edukativní dílny pro lidi s HPO a jejich blízké. Cílem je i osvěta v této oblasti. Na rozjezd workshopů získaly částku 19.370 Kč.

Alica se od roku 2014 potýká s panickými atakami a stavy, které zažívá, zachycuje na analogový fotoaparát. Její sen – realizovat vlastní výstavu – rozprášila poslední panická ataka, ze které se teď dává dohromady. Kromě uměleckého a psychohygienického významu výstavy je pro Alici důležité přispět vlastním příběhem k destigmatizaci lidí s duševní nemocí. Výstavu realizovala nakonec s naší pomocí  a získala na ní 15.000 Kč.

 

 

Pokud máte duševní onemocnění a před sebou životní KROK realizovatelný do 20.000 Kč, přihlašte se do dalšího ročníku kampaně zde.

 

 

6.ročník projektu – rok 2018: Udělej KROK

 

Velmi děkujeme kavárnám a pekárnám, kde se loni prodávaly Smysly a Smysluplné preclíky a samozřejmě všem, kteří přispěli v roce 2018 na životní kroky Jany, Petra, Alžběty Johnyho. 

Janě  jsme z vybraných peněz zaplatili kurz felinoterapie (terapie kočkou) po jehož absolvování hodlá v rámci dobrovolnického centra obcházet se svojí kočkou Maluškou domovy pro seniory, léčebny a další zařízení pro potřebné, kde zvířecí terapie pomáhá.

Petr za vybrané peníze absolvuje kurz Pracovníka v sociálních službách a hodlá se stát peer konzultantem.

Alžběta je ilustrátorka a z vašich příspěvků si zaplatí vydání knihy příběhů ilustrovanou vlastními kresbami, kterou má již téměř hotovou.

Johny nastoupil do řezbářského kurzu a v organizaci Bona hodlá rozjet svoje kurzy řezbářství.

Podařilo se nám shromáždit o něco větší částku, než jsme čekali, nemalý dar navíc poskytla také firma Albi a mohli jsme tak podpořit ještě několik několik náhradníků. Paní Věře jsme zaplatili kurz Recovery, který potřebuje ke své práci peer konzultanta, Monika a Stanislava mohou vydat své knihy básní a příběhů a Barbora připravuje krátký animovaný film o životě s duševní nemocí.

V kampani jsme vybrali 41.730 Kč (prodej Smyslů, Smysluplných preclíků, dar jednoho dárce ve výši 1500 Kč), firma Albi poskytla dar ve výši 32.270 Kč. V roce 2018 jsme proplatili KROKY v celkové výši 74.000 Kč.

 

 

 

5.ročník projektu – rok 2017: Udělej KROK – Děkujeme všem!

 

Opravdu děkujeme VŠEM, kteří si od června na do října koupili Smysl nebo Smysluplný preclík nebo ho ve své kavárně či pekárně prodávali! Podařilo se nám získat celých 52.000 Kč, které věnujeme na životní kroky Petra, Karolíny, Honzy a Jirky!
28.320 Kč jsme vybrali prodejem Smyslů ve spřátelených kavárnách, prodej smysluplných preclíků vynesl 9.352 Kč a benefiční akce k tomuto účelu pořádaná v kavárně Do Větru 6.479 Kč. Zbylých 7.850 Kč přispěla firma Albi. Opravdu všem patří velký dík!

V roce 2018 jste v kampani „Udělej krok“ pomohli těmto lidem:

Pro Petra jsme vybrali 14.000 Kč, z kterých si zaplatí rekvalifikační kurz na trenéra fitness a základní vybavení pro svůj chystaný sportovní projekt „Ve zdravém těle, zdravý duch“ (tedy hned jak dokončí rekonvalescenci po operaci plotýnek).

Honza vytvořil a mezi lidi vyslal svůj autorský komiks, jehož vytištění stálo 9.000 Kč.

Karolína si za 20.000 Kč koupila celoroční kurz Angličtiny, díky kterému si vylepší úroveň a snáze najde jak dětské tak dospělé studenty k individuální výuce, kterou by se chtěla nadále živit.

Jiří napsal scénář k dětské pohádce a spřátelenému divadelnímu spolku, se za vybraných 9.000 Kč podařilo vytvořit loutky a scénu k přestavení a natočit trailer, který teď představení propaguje.

 

4.ročník projektu – rok 2016: Udělej KROK

 

Cílem 4. ročníku Čisté duše bylo pomoci dvěma slečnám, které mají schizofrenii a chtějí se v životě posunout někam dál. Společným úsilím se nám podařilo během října a listopadu vybrat potřebných 32.000 Kč a pomoci tak Šárce v dalším sudiu a Kláře a pracovním směřování. Díky!

Šárka a Klára mají společné minimálně dvě věci. Oběma přišla do cesty nemoc jménem schizofrenie a obě mají sen žít normální život. Každá na to jde z jiné strany, obě stály před dalším životním krokem a Čistá duše s Green Doors se rozhodly pomoci jim na tento „KROK“ získat finanční prostředky.

Šárka studovala poslední ročník bakalářského programu na Karlově univerzitě, porouchal si jí však počítač, na kterém psala závěrečnou bakalářskou práci. K úspěšnému završení studia ji kromě jejího nasazení, chybělo i 18.000 Kč za které by si koupila nový computer a na něm práci dopsala. Šárka si slibuje, že jako absolventce univerzity s bakalářským diplomem se zvýší její šance získat vysněné zaměstnání. Celý příběh Šárky najdete zde.

Klára ráda chodí na procházky a nejradši na ně chodí s někým jiným. na podzim se jí dostalo nabídky dělat lektorku chůze s trekingovými holemi pod organizací Bona. Finance na vybavení pro sebe i návštěvníky kurzu si však musela sehnat z jiných zdrojů. Společnými silami se nám podařilo získat 14.000 na nákup holí a jí tak již nic nebrání realizovat svůj sen a skloubit oblíbený pohyb s drobným výdělkem, který ji zase více pomůže usadit se v běžném životě. Více o životě Kláry si přečtěte tu.

Schizofrenie je vážná nemoc, která vyděluje lidi, kteří jí onemocněli z běžného života. Má však i to specifikum, že někdy i zdánlivě drobný krok, může nemocného člověka do běžného života vrátit zpět a on může žít dále kvalitní život mezi lidmi, které má rád.

 

3. ročník projektu Čistá duše – rok 2015: Jsem kovář, ne schizofrenik

 

Cílové skupiny: Zaměstnavatelé, široká veřejnost

Třetí ročník projektu se nesl ve dvou rovinách. Cílem první roviny bylo přiblížit cílové skupině zaměstnavatelů lidi s duševním onemocněním skrze jejich jinou životní roli a to tu profesní. Tedy poukázat na to, že dotyčný není hlavně schizofrenik, člověk s depresí nebo bipolární poruchou, ale schopný malíř, kovář, novinář, barman nebo grafik. V rámci projektu jsme vyrobili bulletin, ve kterém  jednotliví lidé s duševním onemocněním prezentovali své pracovní schopnosti zaměstnavatelům a to formou článků, fotografií nebo i inzerátů. Závěrečným výstupem byla tzv. Zodpovědná snídaně, na které jsme informovali zaměstnavatele o možnostech náhradního plnění, výhodách a úskalích zaměstnávání lidí s duševním onemocněním a na které se dohromady potkali potenciální zaměstnavatelé se zaměstnavateli, kteří již někoho se schizofrenií zaměstnávají a mají s tím pozitivní zkušenost.

Druhá rovina projektu se zaměřila na širokou veřejnost a zviditelnění problematiky života se schizofrenií jako takové. Na stránkách Čisté duše jsme spustili blog, kterým jsme zkusili lidem ukázat, jak vnímá svět člověk se schizofrenií, jak si hledá práci, co prožívá…. Texty od schizofreničky Lary doplňuje klipy Jan P. Muchow, který je vybíral vždy ke konkrétnímu textu.

 

2. ročník 2014: Zaměstnávám schizofrenika, proč ne ty?

 

Cílová skupina: zaměstnavatelé

Druhý ročník projektu byl zaměřen na zaměstnávání lidí s duševním onemocněním. Výstupem byl časopis Moje Schizofrenie, ve kterém jsme ukázali příklady zaměstnavatelů majících s lidmi se schizofrenií v pozici zaměstnance dobrou zkušenost a CTL kampaň v pražském metru.

 

1. ročník 2013: TY někdy, JÁ občas

 

Cílová skupina: široká veřejnost

První ročník se zaměřil na příběhy lidí s duševní nemocí a pokusil se přiblížit nesnáze a radosti, které jim jejich hendikep přináší. Výsledkem byla výstava portrétů lidí se schizofrenií doprovozená jejich životními příběhy.