Udělej KROK 2019

7. ročník projektu Čistá duše

V tomto roce jsme vybrali částku 51. 820 Kč na životní kroky Denisy, Vladimíra, Sandry a Alice.

Letos se nám sice podařilo shromáždit v kampani o málo menší částku, než jsme plánovali, ale opět nás podpořila firma Albi a v Koloně proběhla benefiční výstava jejíž výtěžek šel také na Udělej KROK, a tak jsme zase kromě jmenovaných mohli podpořit i několik náhradníků.

Paní Soňa, Yveta, Renata a Michaela a pan Tomáš se chtějí vzdělávat a chystají se na následující kurzy: na: kurz němčiny, kurz základů PC, kurz pro peer konzultanty, kurz pro budoucí vizážisty a gastro kurz základů české kuchyně.

Zde najdete příběhy letošních účastníků v kampani Udělej krok:

Denise kariéru asistentky v mateřské školce zkomplikovala ataka schizofrenie. Ráda by se k práci s dětmi vrátila, a protože je i nadšená jogínka, rozhodla se pořádat cvičení dětské jógy. Kurz, který z ní udělá lektorku jógy pro děti, vyjde na 10.800 Kč.

Vladimír i přes všechny komplikace spojené s první atakou schizofrenie ve 3. ročníku vystudoval Fakultu architektury. Práce architekta mu však při současném hendikepu přijde moc náročná a raději by se věnoval práci bytového designéra. Kurz, který ho tomu přiblíží, vyjde na 9.500 Kč.

Sandra a její kamarádky Bára, Alenka a Peťula mají hraniční poruchu osobnosti. A protože ví, jak může tato nemoc člověka vyčlenit, rozhodly se otevřít výtvarně-edukativní dílny pro lidi s HPO a jejich blízké. Cílem je i osvěta v této oblasti. Na rozjezd workshopů získaly částku 19.370 Kč.

Alica se od roku 2014 potýká s panickými atakami a stavy, které zažívá, zachycuje na analogový fotoaparát. Její sen – realizovat vlastní výstavu – rozprášila poslední panická ataka, ze které se teď dává dohromady. Kromě uměleckého a psychohygienického významu výstavy je pro Alici důležité přispět vlastním příběhem k destigmatizaci lidí s duševní nemocí. Výstavu realizovala nakonec s naší pomocí  a získala na ní 15.000 Kč.

Velmi děkujeme kavárnám a pekárnám, kde se v roce 2019 prodávaly Smysly a Smysluplné preclíky a samozřejmě všem, kteří v rámci kampaně přispěli.