Základní informace


Kampaň „Udělej krok“ má pomoci lidem se schizofrenií nebo jinou duševní nemocí posunout se v pracovním nebo osobním životě a zlepšit svou životní situaci.

  • Léčíte se s duševním onemocněním? 
  • Máte nějaký sen, který chcete uskutečnit, ale nemáte na něj finanční prostředky?
  • Je ten sen realizovatelný do 20.000 Kč?
  • Jste schopna / schopen se ¼ rozpočtu na svém snu podílet?

Příkladem může být získání řidičského průkazu nebo absolvování kurzu cizího jazyka kvůli získání zaměstnání, realizace webových stránek určených k propagaci podnikatelských aktivit (např. chcete začít jako zahradník na volné noze) nebo třeba zajištění základního vybavení pro kurzy, které byste chtěl/a poskytovat veřejnosti (vést výtvarný kroužek pro děti, učit žonglování… apod.). Od roku 2022 nepodporujeme vydávání knih a kurzy pro peer konzultanty. Od vás se očekává aktivní zapojení do fundraisingových aktivit, které povedou k získání peněz pro vaši „zakázku“ a zprostředkování vlastního životního příběhu (možné i anonymně), který lidem přiblíží, proč by měli věnovat své peníze.

Pokud máte před sebou životní krok realizovatelný do 20.000 Kč, který chcete uskutečnit, ale nemáte na něj finance, ozvěte se nám. Svůj „krok“ pak musíte realizovat do 1 roku od ukončení kampaně a musíte se zavázat k jeho 100% dokončení (tedy dochození kurzu, získání řidičského oprávnění apod.).

Vyplňte elektronickou přihlášku, tým Čisté duše ve spolupráci s Green Doors posoudí reálnost realizace vašeho „kroku“ a ozve se vám.

Příjem přihlášek do ročníku 2023 bude opět probíhat opět od začátku ledna do konce února 2023.