Základní informace


Kampaň „Udělej krok“ má pomoci lidem se schizofrenií nebo jinou duševní nemocí posunout se v pracovním nebo osobním životě a zlepšit svou životní situaci.

  • Léčíte se s duševním onemocněním? 
  • Máte nějaký sen, který chcete uskutečnit, ale nemáte na něj finanční prostředky?
  • Je ten sen realizovatelný s podporou Čisté duše max. 20.000 Kč?
  • Jste schopna / schopen se minimálně ¼ rozpočtu na svém snu podílet? (Níže detailnější příklady výše podpory )

Příkladem může být získání řidičského průkazu nebo absolvování kurzu cizího jazyka kvůli získání zaměstnání, realizace webových stránek určených k propagaci podnikatelských aktivit (např. chcete začít jako zahradník na volné noze) nebo třeba zajištění základního vybavení pro kurzy, které byste chtěl/a poskytovat veřejnosti (vést výtvarný kroužek pro děti, učit žonglování… apod.). Od roku 2022 nepodporujeme vydávání knih a kurzy pro peer konzultanty. Od vás se očekává aktivní zapojení do fundraisingových aktivit, které povedou k získání peněz pro vaši „zakázku“ a zprostředkování vlastního životního příběhu (možné i anonymně), který lidem přiblíží, proč by měli věnovat své peníze. Krok musí být realizován i následně využíván v intencích etického chování běžnému v rozvinutých zemích EU.

Pokud máte před sebou životní krok uskutečnitelný s naší podporou do výše max 20.000 Kč, ale nemáte na něj dostatek finančních prostředků, ozvěte se nám. Svůj „krok“ pak musíte realizovat do 1 roku od ukončení kampaně a musíte se zavázat k jeho 100% dokončení (tedy dochození kurzu, získání řidičského oprávnění apod.).

Vyplňte elektronickou přihlášku, tým Čisté duše ve spolupráci s Green Doors posoudí reálnost realizace vašeho „kroku“ a ozve se vám.

Příjem přihlášek do ročníku 2024 probíhá od začátku ledna do 29. února 2024.

Příklady výše podpory:

Pokud váš KROK vyjde na 8.000 Kč, vy zaplatíte 2.000 Kč a Čistá duše zbylých 6.000 Kč. Pokud to bude 20.000 Kč, musíte vy zaplatit 5.000 Kč a ČD 15.000 Kč. Při částce 27.000 Kč za KROK je to 7.000 Kč za vás a 20.000 Kč za ČD. Pokud bude KROK stát 30.000 Kč, Čistá duše proplatí opět jen 20.000 Kč a vy si musíte doplatit zbylých 10.000 Kč.