Gil

Depresivní stavy jsem měl již během základní školy, kde jsem se setkal také s šikanou. I když škola o mých obtížích něco věděla, pomoc mi neposkytla. Až před pár lety jsem našel sílu vyhledat odbornou pomoc sám a byla mi diagnostikována smíšená úzkostně depresivní porucha.

Většinu času jsem se tak různými náročnějšími obdobími probojovával spíše sám.

Několik let jsem se věnoval LGBT+ tématům v rámci různých spolků, od volnočasových aktivit přes živou knihovnu až po mentorování. A ačkoliv mi léky moc nepomáhají, zvládl jsem dokončit bakalářské studium psychologie.

Rád bych navázal na své zkušenosti dělání mentora a své studium, abych se v budoucnu mohl nadále této oblasti věnovat, nejen jako dobrovolník. Kurz základů krizové intervence, který stojí 12.700 Kč, by byl dobrým začátkem pro další budoucí vzdělávání a uplatnění.