Tomáš

Děkujeme, že nás Tomáš podporuje a fandí nám.

I jemu jsme položili záludnou otázku: V čem Vy jste „normální člověk“ a v čem trochu „blázen“?

1.) A vy snad považujete svůj vlastní život na počátku 3. tisíciletí za NORMÁLNÍ?

2.) Co je normální? A podle jakých norem?

3.) Dívám se na velké zábavné pořady…a slyším frenetický potlesk! Nebo schizofrenetický?

4.) Kolik z nás „zdravých“ má vlastní integritu?

5.) Kdoví, zda nejsem považován za „zdravého“ jen proto, že jsem ještě nebyl odhalen…

6.) A proč nemá svoji diagnózu třeba bezcharakternost?