Hana

Hana má ráda zvířata, studuje kynologii a jednou by chtěla pracovat ve firmě prodávající krmivo pro psy. Pro pokračování ve studiu potřebuje zvýšit úroveň angličtiny. Kurz, který ji v tom pomůže vyjde 23.225 Kč.

Moje „nadprůměrně speciální“ osobnost se projevovala již v dětství, kdy jsem během školních let nikdy neměla téměř žádné přátele a vlastně jsem ani nevěděla, jak se k ostatním dětem chovat, tak jsem se jim raději vyhýbala. Po maturitě jsem nastoupila na vyšší odbornou školu zdravotnickou. Tam se vlivem obrovského stresu projevila obsedantně-kompulzivní porucha a i jiné skryté problémy vypluly na povrch. Měla jsem panickou hrůzu, že někoho svojí chybou zabiji, například si spletu lahvičky s léky, což způsobilo neodolatelnou potřebu vše po sobě vše 200krát kontrolovat. Tím jsem žádnou práci nebyla schopná odvést. Navíc se u mě projevil strach z pacientů a jelikož je práce sestry pro manuálně zručné, situaci ještě zhoršila moje špatná motorika. Byla mi doporučena léčba na otevřeném oddělení v Klecanech, ale protože byl pořadník celkem dlouhý, čekala jsem na hospitalizaci několik měsíců. Léčbu v Klecanech jsem nedokončila, protože jsem byla kvůli sebevražedným sklonům odeslána do Bohnic. Od propuštění z Bohnic až do současnosti navštěvuji jednou týdně psychoterapii, jednou za měsíc chodím k psychiatrovi a nyní ještě na ergoterapii. Vystudovala jsem bakalářský obor kynologii (věda o psech) a nyní ve studiu oboru pokračuji v 1.ročníku navazujícího magisterského studia.

Po ukončení studia bych ráda tvořila a propagovala nové produkty pro některou z velkých společností zabývajících se krmivy pro psy a kočky, Můj sen je pro mne zatím neuskutečnitelný kvůli podprůměrné znalosti angličtiny. Díky poruchám učení potřebuji při výuce cizího jazyka vysoce individuální přístup, ale soukromé hodiny jsou mnohonásobně dražší než běžné kurzy přímo na škole nebo v jazykovce. Potřebovala bych 23.225 Kč na 25 lekcí po 90 minutách. Našetření si na tyto kurzy komplikuje fakt, že jsem kvůli psychickým problémům „přestárlý“ student, takže si poslední školní rok budu muset hradit zdravotní pojištění a na něj si musím během letních brigád našetřit. Zkoušela jsem pracovat i během školního roku, ale byla to příliš velká zátěž, která vedla ke zhoršení       psychického stavu.