Ivana

Bývalá pracovnice státní správy Ivana by ráda absolvovala celoroční kurz angličtiny, aby získala lepší předpoklady k dalšímu studiu na vysoké škole, kterou kvůli opakovaným pobytům v léčebnách zatím nemohla vystudovat.

Na celoroční intenzivní kurz anglického jazyka získala 20 000 Kč.

Ivanin příběh:

Moje onemocnění mi bylo diagnostikováno v 21 letech. Před první vážnou atakou jsem soustavně studovala. Byla jsem i na archeologickém terénním výzkumu a v rámci možností jsem žila studentský život. Byla mi diagnostikována F 60.3., což je emočně nestabilní porucha osobnosti, hraniční typ. Následoval velký životní propad, protože jsem si nedokázala přiznat svůj psychický stav, ani neúspěchy ve vztahu a ve škole. V té době jsem nepracovala, konflikty doma se stupňovaly a já začala jednat zkratovitě. Celá situace vyústila v pokus o sebevraždu.

Následovala čtyřtýdenní hospitalizace, při které se mi bohužel rozvinula závislost na lécích, takže jsem plynule navázala detoxem na adiktologické klinice.

Po této epizodě jsem začala pracovat na plný úvazek ve státní správě. Ale bylo to velmi náročné. Spousta práce, daleké dojíždění a nevhodná kombinace léků. To vše nakonec vyústilo v další hospitalizaci.

Za zdmi léčebny jsem pak pobývala ještě několikrát, byla jsem součástí terapeutické komunity, a musela nastoupit do sociálně rehabilitačního programu v Baobabu.

Od poslední hospitalizace, před 4 lety, se snažím studovat a pracovat v krátkodobých projektech jako např. Open house Praha nebo Praha žije hudbou. Stále bohužel nemám pocit, že bych mohla v životě a práci fungovat na 100 %.

Od ročního kurzu angličtiny a francouzštiny očekávám zlepšení svých jazykových dovedností, které budu potřebovat pro další studium historie a dějin umění na univerzitě, kam jsem čerstvě přijatá.