Udělej KROK 2021

9. ročník projektu Čisté duše

V lednu a únoru probíhá příjem přihlášek do dalšího ročníku kampaně Udělej krok. Elektronickou přihlášku odešlete nejpozději do 28. února 2021.


Kampaň „Udělej krok“ má pomoci lidem se schizofrenií nebo jinou duševní nemocí posunout se v pracovním nebo osobním životě a zlepšit svou životní situaci.

  • Léčíte se s duševním onemocněním? 
  • Máte nějaký sen, který chcete uskutečnit, ale nemáte na něj finanční prostředky?
  • Je ten sen realizovatelný do 20.000 Kč?

Příkladem může být získání řidičského průkazu nebo absolvování kurzu cizího jazyka kvůli získání zaměstnání, realizace webových stránek určených k propagaci podnikatelských aktivit (např. chcete začít jako zahradník na volné noze) nebo třeba zajištění základního vybavení pro kurzy, které byste chtěl/a poskytovat veřejnosti (vést výtvarný kroužek pro děti, učit žonglování… apod.). V osobní rovině se může jednat například o realizaci výstavy vlastních děl. Od vás se očekává aktivní zapojení do fundraisingových aktivit, které povedou k získání peněz pro vaši „zakázku“ a zprostředkování vlastního životního příběhu (možné i anonymně), který lidem přiblíží, proč by měli věnovat své peníze.

Pokud máte před sebou životní krok realizovatelný do 20.000 Kč, který chcete uskutečnit, ale nemáte na něj finance, ozvěte se nám. Celý proces od započetí získávání peněz po realizaci musí proběhnout do 365 dní a musíte se zavázat k jeho 100% dokončení (tedy dochození kurzu, získání řidičského oprávnění apod.).

Vyplňte elektronickou přihlášku, tým Čisté duše ve spolupráci s Green Doors posoudí reálnost realizace vašeho „kroku“ a ozve se vám.

Pokud se chcete zapojit do dalšího ročníku, vyplňte přihlášku do 28.2.2021.

Předběžný harmonogram Udělej krok 2021:

28.2.: uzavření příjmu přihlášek

Březen: schůzky se zájemci o zařazení do Udělej krok

1.6. – 30.9.: běží kampaň Udělej krok 2021

Od října: distribuce jednotlivých příspěvků – realizace „kroků“